SolidWorks Premium 2019 SP1.0 Full

turbattodod гишүүний хүсэлтээр инженерийн зураг төсөл боловсруулахад хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа програмуудын нэг нь CAD системийн програмыг хүргэж байна. SolidWorks програм нь автоматжуулсан зураг төсөл (CAD), инженерийн шинжилгээ, тооцоо (CAE), програмын удирдлагатай тоног төхөөрөмжийн (CAM) үйлдвэрлэлтэй салшгүй холбоотой дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэдээллийн технологийн дэвшлийг илэрхийлсэн програм хангамж юм. Файлын хэмжээ 13,1гб

 

Шаардлагатай системийн үзүүлэлт:

Operating Systems : Windows 7 SP1, Windows 10 (64-bit Only)

Processor : 3.3 GHz or higher

RAM : 16 GB or more

Disk Space : 50 GB or more

 

Жич: Суулгах заавар нь видео хэлбэрээр татсан файл дотор байгаа болно :)

 

 

ТАТАХ (DOWNLOAD)

Файлын нэр

Хэмжээ

Татах хэсэг

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part01.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part02.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part03.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part04.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part05.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part06.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part07.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part08.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part09.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part10.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part11.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part12.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part13.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part14.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part15.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part16.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part17.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part18.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part19.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part20.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part21.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part22.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part23.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part24.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part25.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part27.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part26.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part28.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part29.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part30.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part31.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part32.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part33.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part34.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part35.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part36.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part37.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part38.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part39.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part40.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part41.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part42.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part43.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part44.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part45.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part46.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part47.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part48.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part49.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part50.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part52.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part51.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part53.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part54.rar

245MB

Татах

SolidWorks 2019 [bidniih.com].part55.rar

198MB

Татах<Сурталчилгаа> 1 дарчих :)SolidWorks Premium 2019 SP1.0 Full
73 2019-10-20
Уучлаарай, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч сэтгэгдэл бичих эрхтэй


Сошиал сүлжээ ашиглан нэвтрэх