Манай сайтад Хэрхэн хурдан бүртгүүлэх вэ?
Манай сайтад хэрхэн хурдан бүртгүүлэх талаар бичлэг орууллаа. Гишүүн болчоод гишүүнээр орж болохгүй байна гэсэн. Энэ бмчлэгийн дагуу бүртгүүлээд үзээрэй. Манай сайтын хажуу баганд ХУРДАН БҮРТГҮҮЛЭХ гэсэн дээрх зураг байгаа түүн дээр дарснаар бүртгэл эхэлнэ.
 
 
 
 


<Сурталчилгаа> 1 дарчих :)Манай сайтад Хэрхэн хурдан бүртгүүл
1140 2011-06-29
Уучлаарай, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч сэтгэгдэл бичих эрхтэй


Сошиал сүлжээ ашиглан нэвтрэх
Зураг
Load[1]ng...2011-06-29

pepsi punk