Залуу хүний ядуу байх нь биш мэдлэг чадваргүй байх нь л гутамшиг.

Фэйсбүүк сэтгэгдэл хийх [ucoz]

Юкоз сайтдаа манай сайт шиг яаж фэйсбүүк сэтгэгдэл хийх талаар скрипт оруулахаар шийдлээ. 

 

 

"Page with full entry text and associated comments" хэсэг руу ороод <body> гэсний яг доор нь доорх кодыг хуулаарай.
 

 
 
div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/mn_MN/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 

 

Доорх кодыг фэйсбүүк сэтгэгдэл байрлуулах газраа хуулна.

Жишээ нь: "Page with full entry text and associated comments" хэсгийн $COM_ADD_FORM$-ийн оронд хийвэл таны сайтын сэтгэгдэл бичих хэсэг Facebook сэтгэгдэл бичих хэсгээр солигдоно.


 

<div class="fb-comments" data-href="$ENTRY_URL$" data-num-posts="3" data-width="650"></div>

 
 


Сайтдаа фэйсбүүк сэтгэгдэл хийх uco 
2623 2014-05-07
Уучлаарай, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч сэтгэгдэл бичих эрхтэй


Сошиал сүлжээ ашиглан нэвтрэх