Залуу хүний ядуу байх нь биш мэдлэг чадваргүй байх нь л гутамшиг.

Онлайн тоглоомны скрипт

www.bidniih.com

Гишүүн wing-ийн хүсэлтээр онлайн тоглоомны HTML-ийг оруулж байна.Илүү ихийг дэлгэрэнгүйгээс

Код:

<div align="center"><object id="ball" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="210" align="middle" height="230">
<param value="sameDomain" name="allowScriptAccess" />
<param value="http://www.gamehits.ru/games/ball/ball.swf" name="movie" />
<param value="high" name="quality" />
<param value="#ffffff" name="bgcolor" /><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" name="ball" bgcolor="#ffffff" quality="high" src="http://www.gamehits.ru/games/ball/ball.swf" width="210" align="middle" height="230"></embed> </object></div>
<div class="side-comp-footer">&nbsp;</div>

Дээрх кодыг хуулж аваад шинэ блок нээгээд cайтынхаа нэг хэсэгт хадгална уу

 

Мэдээний админ:

~~TG~~ 
 TG
1958 2014-05-04
Уучлаарай, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч сэтгэгдэл бичих эрхтэй


Сошиал сүлжээ ашиглан нэвтрэх