Залуу хүний ядуу байх нь биш мэдлэг чадваргүй байх нь л гутамшиг.

Мэдээг засах товчийг солих

 

Мэдээ засдаг товчоо сольмоор байна уу?

3aaвар:

Доорх кодыг Control panel ---> Design management  ---> Site news хэсгийн Appearance of entries доторx

$MODER_PANEL$ гэсэн кодыг арилган арилгасан газраа хуулaaд хадгална уу?

Koд:

Мэдээний админ:

~~TG~~

<style> 
div.mpmenu {color:#7b7b7b;font-family:tahoma;background:#758a9d;padding:5px;border-bottom:1px solid #61768a;width:93%;height:16px;margin-bottom:-14px;}  
div.mpmenu:hover {color:#5d5d5d;background:#8197aa;} 
div.mpmenu a{text-decoration:none;display:block;color:#e6edf4;text-shadow:rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 0px;} 
div.mpmenu:hover a{color:#fff;} 
.mmenu{text-decoration:none!important;padding:3px;background:#758a9d;border:1px solid #61768a;color:#e6edf4!important;text-shadow:rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 0px;} 
.mmenu:hover{background-color:#8197aa;color:#fff;} 
</style> 
<script>   
    function mpc_mpfo$ID$(){$('#mpc$ID$').hide();$('#mpfi$ID$').show();$('#mp_$ID$').toggle('fast');};    
    function mpfi_mpfi$ID$(){$('#mpfi$ID$').hide();$('#mpc$ID$').show();$('#mp_$ID$').fadeIn('fast');}    
</script>    
<?if($NOT_ACTIVE$)?><a href="javascript://" onclick="_entrRem('aib$ID$','/index/91-4-$ID$','http://s43.ucoz.net','Энэ мэдээг олон нийтэд дэлгэх үү?');return false;" id="aib$ID$" class="mmenu">Мэдээг баталгаажуулах</a><?endif?>    
<a href="javascript://" onclick="mpc_mpfo$ID$()" id="mpc$ID$" style="display:none;cursor:pointer;" class="mmenu">Болих</a>    
<a href="javascript://" onclick="mpfi_mpfi$ID$()" id="mpfi$ID$" style="cursor:pointer;" class="mmenu">Засварлах</a>   
    <div style="display:none;position:absolute;margin-left:-13px!important;" id="mp_$ID$">    
    <div class="mpmenu"><a href="/news/0-0-0-$ID$-10">Засах</a></div>    
    <div class="mpmenu"><a href="javascript://" onclick="new _uWnd('TgEd',' ',-450,-100,{autosize:1,closeonesc:1,resize:0},{url:'/index/52-2-$ID$'});return false;">Таг оруулах</a></div>    
    <div class="mpmenu"><a href="javascript://" onclick="new _uWnd('cntEd',' ',-280,-100,{autosize:1,closeonesc:1,resize:0},{url:'/index/87-2-$ID$'});return false;">Тоолуур</a></div>    
    <div class="mpmenu" style="border-bottom:0 !important;"><a href="javascript://" onclick="if(confirm('Та энэ мэддээллийг устгах гэж байна.'))$.get('/index/92-4-$ID$-<?substr($MODER_PANEL$, strrpos($MODER_PANEL$,"','h")-8,8)?>',function(){setTimeout(function(){_uWnd.alert('Мэдээлэл амжилттай устлаа!','Анхаар',{w: 300, h: 60, tm: 1000000});$('#entryID$ID$').fadeOut('slow');},2000)});">Устгах</a></div></div>
 

  
 TG
2162 2014-05-03
Уучлаарай, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч сэтгэгдэл бичих эрхтэй


Сошиал сүлжээ ашиглан нэвтрэх