Залуу хүний ядуу байх нь биш мэдлэг чадваргүй байх нь л гутамшиг.

Хэрэглэгчийн булангийн скрипт-[Ucoz]

Энэ удаагийн юкоз скрипт-ээр би хэрэглэгчийн нэгэн буланг оруулж байна.Та ашиглаж үзхийг хүсвэл дэлгэрэнгүй дарна уу!
Доорх кодыг CP -> Design management доторх хуудаснуудынхаа </head> гэсэн кодны яг ард хуулж хадгална уу
<link rel="stylesheet" href="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/css/slide.css" type="text/css" media="screen" />  
<!-- PNG FIX for IE6 -->  
<!--[if lte IE 6]>  
<script type="text/javascript" src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/js/pngfix/supersleight-min.js"></script>  
<![endif]-->  
<script src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/js/slide.js" type="text/javascript"></script>  
<script type=text/javascript src=http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/js/openLayerA.js></script>  
<script src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/js/slidepart1_1.js"></script>  
<?if($USER_AVATAR_URL$)?><img class="userAvatar" title="$USERNAME$" src="$USER_AVATAR_URL$" border="0" width="110px" height="110px"><?else?><img class="userAvatar" title="$USERNAME$" src="http://bidniih.com/xpv12/images/noavat.jpg" border="0" width="110px"><?endif?>  
<script src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/js/slidepart1_2.js"></script>  
<?if($USER_LOGGED_IN$)?>  
<a title="Хэрэглэгчийн булан" href="javascript:openLayerA('obsv','/index/8','Хэрэглэгчийн булан','800','600','auto'); "><IMG src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/images/note.png" alt="" border="0px"></a><a title="Бүртгэлээ засах" href="javascript:openLayerA('obsv','index/11','Бүртгэлээ засах','800','600','auto'); "><IMG src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/images/edit_item.png" alt="" border="0px"></a><a title="Шуудангын хуудас" href="javascript:openLayerA('obsv','$PM_URL$','Шуудангын хуудас','800','600','auto'); "><IMG src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/images/email_send.png" border="0"></a><a title="Нийт гишүүд" href="javascript:openLayerA('obsv','$USERS_LIST_URL$','Гишүүдийн жагсаалт','800','600','auto'); "><img src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/images/users.png" border="0px"></a><a title="Бүртгэлээсээ гарах" href="$LOGOUT_LINK$"><img src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/images/delete_item.png" border="0px"></a>  
<?else?>  
<SCRIPT src="http://bidniih.com/zagvar/usr_prof/js/slidepart2.js"></SCRIPT>  
</center>  
<?endif?>  
</div>  
<?if($USER_REG_DAYS$)?><table border="1px" width="300px">  
<tr><td><center><b><font color="bababa">Та бүртгэл үүсгээд <strong>$USER_REG_DAYS$</strong> хоножээ</font></b></center></td></tr></table><?endif?>  
<table border="1px" width="300px">  
<?if($USERNAME$)?><tr><td><b><font color="bababa">Нэвтрэх нэр:</font></b></td><td><font color="bababa">$USERNAME$</font></td></tr><?endif?>  
<?if($USER_FULL_NAME$)?><tr><td><b><font color="bababa">Таны нэр:</font></b></td><td><font color="bababa">$USER_FULL_NAME$</font></td></tr><?endif?>  
<?if($USER_BIRTHDAY$)?><tr><td><b><font color="bababa">Төрсөн огноо:</font></b></td><td><font color="bababa">$USER_BIRTHDAY$</font></td></tr><?endif?>  
<?if($USER_ID$)?><tr><td><b><font color="bababa">Таны ID:</font></b></td><td><font color="bababa">$USER_ID$</font></td></tr><?endif?>  
<?if($USER_GROUP$)?><tr><td><b><font color="bababa">Таны бүлэг:</font></b></td><td><font color="bababa">$USER_GROUP$</font></td></tr><?endif?>  
<?if($GROUP_ID$)?><tr><td><b><font color="bababa">Таны бүлгийн ID:</font></b></td><td><font color="bababa">$GROUP_ID$</font></td></tr><?endif?>  
<?if($IP_ADDRESS$)?><tr><td><b><font color="bababa">Таны IP хаяг:</font></b></td><td><font color="bababa">$IP_ADDRESS$</font></td></tr><?endif?>  
<?if($USER_AGENT$)?><tr><td><b><font color="bababa">Таны браузер:</font></b></td><td><font color="bababa">$USER_AGENT$ $USER_AGENT_VER$</font></td></tr><?endif?>  
<?if($USER_GENDER$)?><tr><td><b><font color="bababa">Таны хүйс:</font></b></td><td><font color="bababa">$USER_GENDER$</font></td></tr><?endif?>  
</table>  
<table border="1px" width="300px">  
<tr><td><center><?if($UNREAD_PM$=1)?><a title="Дарж ajaxs цонхонд нээнэ үү" href="javascript:openLayerA('obsv','$PM_URL$','Хэрэглэгчийн шуудан','800','600','auto');"><font color="ff0000"><b>Таньд уншаагүй 1 шуудан байна</b></font></a><?endif?> 
<?if($UNREAD_PM$>1)?><a title="Дарж ajaxs цонхонд нээнэ үү" href="javascript:openLayerA('obsv','$PM_URL$','Хэрэглэгчийн шуудан','800','600','auto');"><font color="ff0000"><b>Таньд уншаагүй $UNREAD_PM$ шуудан байна</b></font></a><?endif?> 
<?if($UNREAD_PM$=0)?><a title="Дарж ajaxs цонхонд нээнэ үү" href="javascript:openLayerA('obsv','$PM_URL$','Хэрэглэгчийн шуудан','800','600','auto');"><b><font color="bababa">Таньд уншаагүй шуудан алга</font></b></a><?endif?></center></td></tr>  
</table>  
</div></div>  
<div class="tab">  
<ul class="login">  
<li class="left"> </li>  
<li><?if($USER_LOGGED_IN$)?>Сайн уу, $USERNAME$!<?else?>Сайн уу, Зочин!<?endif?></li>  
<li class="sep">|</li>  
<li id="toggle">  
<a title="Дарж цонхыг нээнэ үү" id="open" class="open" href="#"><?if($USER_LOGGED_IN$)?>Таны булан<?else?>Нэвтрэх хэсэг<?endif?></a>  
<a id="close" style="display: none;" class="close" href="#">Цонхыг хаах</a>  
</li>  
<li class="right"></li>  
</ul></div></div>
 

Мэдээний админ:
~~TG~~

~~GoodLuck HaveFun~~

Асуух зүйл байвал TG_01@yahoo.com-д хандана уу! 
 TG
2151 2014-05-16
Уучлаарай, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч сэтгэгдэл бичих эрхтэй


Сошиал сүлжээ ашиглан нэвтрэх