Залуу хүний ядуу байх нь биш мэдлэг чадваргүй байх нь л гутамшиг.

Хамтрагч сайтын булан
 
Хамтрагч сайтын булан яаж хийх вэ гэхээр шинэ блок үүсгээд л хийнэ дээ [юкоз]
бусад блог энэ тэрийн сайтууд ч мөн адил хийнэ. 
 
code

<center><hr align="center" size="1" width="100%" noshade="noshade"> 
<style type="text/css"> 
.sSample {text-align:center;padding:3px;border:1px solid #000000;margin:5px;cursor:pointer;font-size:7pt;} 
.sSampleO {text-align:center;padding:3px;border:1px solid #BEBEBE;margin:5px;cursor:pointer;background: 
</style> 
 
<div class="sSample" onmouseover="this.className='sSampleO'" onmouseout="this.className='sSample'" onclick="window.open('http://ufan.do.am/');"><img src="http://ufan.do.am/banner/banner1.png" border="1"><br>Энд таны баннер</div> 
<div class="sSample" onmouseover="this.className='sSampleO'" onmouseout="this.className='sSample'" onclick="window.open('http://ufan.do.am/');"><img src="http://ufan.do.am/banner/banner1.png" border="1"><br>Энд таны баннер</div> 
<div class="sSample" onmouseover="this.className='sSampleO'" onmouseout="this.className='sSample'" onclick="window.open('http://ufan.do.am/');"><img src="http://ufan.do.am/banner/banner1.png" border="1"><br>Энд таны баннер</div> 
<div class="sSample" onmouseover="this.className='sSampleO'" onmouseout="this.className='sSample'" onclick="window.open('http://ufan.do.am/');"><img src="http://ufan.do.am/banner/banner1.png" border="1"><br>Энд таны баннер</div> 
<hr align="center" size="1" width="100%" noshade="noshade"></center>
 

  
 zolo
2202 2011-04-05
Уучлаарай, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч сэтгэгдэл бичих эрхтэй


Сошиал сүлжээ ашиглан нэвтрэх