Залуу хүний ядуу байх нь биш мэдлэг чадваргүй байх нь л гутамшиг.

Зохиогчийн эрх зөрчсөн эсвэл хууль бус мэдээлэл агуулагдаж байгаа мэдээг мэдэгдэх:Мэдээний линк:
Таны имэйл хаяг:
Мэссеж:


News link:
Your email:
Text: