Мэдээ нэмэх талаар ВИДЕО хичээл орууллаа. Бичлэг болохоор ойлгоход хя...

Ucoz / Scripts 2011-06-30

Манай сайтад хэрхэн хурдан бүртгүүлэх талаар бичлэг орууллаа. Гишүүн ...

Ucoz / Scripts 2011-06-29

Дээрх зураг дээр харагдаж байгаачлан Мэдээ нэмэх хэсэгийг 2 болгох UC...

Ucoz / Scripts 2011-06-25

Хүсэлтээр та бүхэндээ UCOZ сервер дээр хэрхэн мэдээ нээх талаар хичээ...

Ucoz / Scripts 2011-06-25

DRAG and DRIFT --- V6 CREW / ЗОРИГОО

Видео 2011-06-25

Бодлого бодоход хүүхдүүд их хугацаа алдаж бодох чадах бодлогонуудынх...

Youtube -ийн нэгэн шилдэг видео болох Evolution of Dance -г хүргэж ба...

Видео 2011-06-20

Алийн болгон мэдээ нэмхэв Гишүүдийн дундах асуулт хариултын тэмцээн з...

Хүүхдүүдийн компьютер, гар утас, Ipad зэргийг хэрэглэх хүсэл үнэхээр...

Видео 2011-06-06

Удмаа нэртэй энэ өвөр монгол хүү "Авьслаг хятадууд 2011" ш...

Видео 2011-06-05

Хүсэлтээр энэхүү хичээлийг орууллаа. Warcraft -г интернетээр яаж холб...

Хичээл 2011-05-08

Хэрэглэгчийн нэвтрэх хэсэг солих хичээл [UCOZ]

Ucoz / Scripts 2011-05-07

2 хүүхдийн хип хоп бүжиг

Видео 2011-04-22